Archiv pro štítek » Aktuálně «

Školní rok 2017 – 2018

Vítáme Vás ve školním roce 2017 – 2018

Rubrika: 2017 - 2018, Aktuálně  Štítky:  Komentáře vypnuty

Nový rok 2017

Do Nového a celého kalendářního roku 2017 Vám přejeme vše nejlepší

PF 2017

PF 2017

Rubrika: 2016 - 2017, Aktuálně  Štítky:  Komentáře vypnuty

Dodatek k vnitřnímu řádu ŠD

Od 1. ledna 2017 je v platnosti dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní družiny. Jeho hlavní změnou je:

Vyzvedávání dětí probíhá prostřednictvím videotelefonu, který propojuje mezidveří se zvonky a kamerami hlavního vchodu školy s jednotlivými odděleními ŠD. Vyzvedávající vstupují do uzavřených prostor školy jen v mimořádných případech po předchozí dohodě s vychovatelkou/vychovatelem. V ostatních případech vyčkají příchodu dítěte v mezidveří.

S dodatkem v plném znění se můžete seznámit a případně si ho stáhnout zde.

Rubrika: 2016 - 2017, Aktuálně  Štítky:  Komentáře vypnuty

Placení ŠD

Cena školní družiny ve školním roce 2016 – 2017 činí 160 Kč/měsíc.

Příspěvek se bude platit na účet 3762950217/0100, VS 3771, KS 0308 (zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída žáka). Platit se bude vždy na jedno pololetí:

  1. od 1. září do 31. prosince -> 640 Kč (září – prosinec) zaplaťte nejpozději do 30. září
  2. od 1. ledna do 30. června -> 960 Kč (leden – červen) zaplaťte nejpozději do 31. ledna
Rubrika: 2016 - 2017, Aktuálně  Štítky:  Komentáře vypnuty

Provoz školní družiny ve školním roce 2016/2017

Školní družina bude využívána žáky 1. až 3. ročníku až do naplnění kapacity (200 žáků). Žáci 3. ročníku, kteří nebudou z kapacitních důvodů do ŠD přijati, budou automaticky zařazeni do „kroužku volnočasových aktivit“, který bude provozován ve stejném režimu a za stejných organizačních podmínek jako školní družina.

Rubrika: 2016 - 2017, Aktuálně  Štítky:  Komentáře vypnuty