Archiv pro rubriku »Ostatní «

PF 2018

Vše nejlepší do roku 2018 přeje kolektiv školní družiny.

Rubrika: 2017 - 2018, Ostatní  Komentáře vypnuty

Provoz školní družiny ve školním roce 2015/2016

Školní družina bude využívána žáky 1. až 3. ročníku až do naplnění kapacity (200 žáků). Žáci 3. ročníku, kteří nebudou z kapacitních důvodů do ŠD přijati, budou automaticky zařazeni do „kroužku volnočasových aktivit“, který bude provozován ve stejném režimu, za stejných finančních a organizačních podmínek jako školní družina.

Cena školní družiny i „kroužku volnočasových aktivit“ činí 130 Kč/měsíc.

Příspěvek je vybírán vždy na jedno pololetí:

  1. od 15. do 30. září -> 520 Kč
  2. od 15. do 31. ledna -> 780 Kč.
Rubrika: 2015 - 2016, Aktuálně, Ostatní  Štítky:  Komentáře vypnuty

Čtěte – výskyt vší

Z důvodu výskytu vší, žádáme rodiče o pravidelné prohlídky svých dětí.

Děkujeme.

Rubrika: 2014 - 2015, Aktuálně, Ostatní  Štítky:  Komentáře vypnuty

Placení ŠD

Od 12. do 28. ledna 2015 se platí příspevek ŠD 600 Kč (za leden až červen). Příspěvek je možné zaplatit u vedoucí vychovatelky V. Kohoutové.

Rubrika: 2014 - 2015, Aktuálně, Ostatní  Štítky:  Komentáře vypnuty

PF 2015

Přejeme Vám do roku 2015 vše nejlepší.

Rubrika: 2014 - 2015, Aktuálně, Nezařazené, Ostatní  Štítky:  Komentáře vypnuty