Archiv pro rubriku »Aktuálně «

Zpráva pro rodiče.

Pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu:

Dítě musí být ze školní družiny vyzvednuto způsobem stanoveným Vnitřním řádek ŠD. Vyvoláním dítěte jakýmkoli jiným způsobem, navíc bez vědomí pedagogického pracovníka, hrubým způsobem porušujete výše uvedený řád a zavdáváte příčinu k vyloučení dítěte ze ŠD.

Rubrika: 2017 - 2018, Aktuálně  Komentáře vypnuty

4. září 2017

První školní den (4. září 2017 – pondělí) bude školní družina v provozu od 6.00 do 15.00 hodin. Oběd pro ŠD bude od 10.00 do 10.30 hodin. Děti, které nebudou mít vyplněný zápisní lístek mohou bez doprovodu odejít pouze v případě, že budou mít od rodičů písemně čas odchodu.

Rubrika: 2017 - 2018, Aktuálně  Komentáře vypnuty

Školní rok 2017 – 2018

Vítáme Vás ve školním roce 2017 – 2018

Rubrika: 2017 - 2018, Aktuálně  Štítky:  Komentáře vypnuty

Vyzvedávání dětí

Žádáme rodiče, aby dodržovali odchody dětí z družiny podle platného vnitřního řádu (pokud neodchází samo)!

Vyzvedávání dětí pouze do 1330 hod. a pak od 1500 hod.

 

Děkujeme Vladimíra Kohoutová – (vedoucí vychovatelka)

Placení příspěvku ŠD na 2. pololetí

Placení příspěvku ŠD na 2. pololetí je prodlouženo až do 15. února 2017.

Příspěvek uhraďte

  • na účet: 3762950217/0100
  • částka: 960 Kč (od 1. ledna do 30. června => 6 × 160 Kč)
  • variabilní symbol: 3771
  • konstatntní symbol: 0308
  • zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída žáka.

Více zde

Rubrika: 2016 - 2017, Aktuálně  Komentáře vypnuty