Zpráva pro rodiče.

Pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu:

Dítě musí být ze školní družiny vyzvednuto způsobem stanoveným Vnitřním řádek ŠD. Vyvoláním dítěte jakýmkoli jiným způsobem, navíc bez vědomí pedagogického pracovníka, hrubým způsobem porušujete výše uvedený řád a zavdáváte příčinu k vyloučení dítěte ze ŠD.

Rubrika: 2017 - 2018, Aktuálně  Komentáře vypnuty

PF 2018

Vše nejlepší do roku 2018 přeje kolektiv školní družiny.

Rubrika: 2017 - 2018, Ostatní  Komentáře vypnuty

4. září 2017

První školní den (4. září 2017 – pondělí) bude školní družina v provozu od 6.00 do 15.00 hodin. Oběd pro ŠD bude od 10.00 do 10.30 hodin. Děti, které nebudou mít vyplněný zápisní lístek mohou bez doprovodu odejít pouze v případě, že budou mít od rodičů písemně čas odchodu.

Rubrika: 2017 - 2018, Aktuálně  Komentáře vypnuty

Školní rok 2017 – 2018

Vítáme Vás ve školním roce 2017 – 2018

Rubrika: 2017 - 2018, Aktuálně  Štítky:  Komentáře vypnuty

Platba ŠD ve školním roce 2017/18

Ve školním roce 2017/18 bude výše úplaty za ŠD ve výši 200 Kč na měsíc hrazena takto:

  • na účet: 3762950217/0100
  • částka: 800 Kč (od září do prosince => 4 × 200 Kč)
  • variabilní symbol: 3771
  • konstantní symbol: 0308
  • zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída žáka
  • částka je splatná nejpozději do konce září 2017.

Částka za ŠD od ledna do června 2018 v celkové výši 1200 Kč bude splatná do konce ledna 2018.

Rubrika: 2017 - 2018  Komentáře vypnuty