Keramika

Rozpis

Zájmový kroužek pro žáky 1. — 9. ročníků.

Výroba keramických předmětů zhotovovaných různými technikami, školní výstavy.

Vedoucí kroužku: Vladimíra Kohoutová, Gabriela Špetová, Dana Vašátková

Telefon: 777 777 893

E-mail: sdek.keramika@tranet.cz
Doba konání pro školní rok 2013 – 2014:

 • úterý 1530 — 1700 — Vladimíra Kohoutová
 • úterý 1330 — 1500 — Dana Vašátková (pouze pro 1. třídy)
 • středa 1330 — 1500— Dana Vašátková (3. třídy mimo ŠD)
 • čtvrtek 1530 — 1700 — Gabriela Špetová

Postup při práci v keramické dílně

 • Příprava pomůcek (podložka, nářadí, keramická hlína)
 • Výtvarný návrh výrobku (papír, tužka, modelína)
 • Zpracování návrhu (keramická hlína)
 • Vysychání výrobku – volně na policích
 • Vkládání vyschlých výrobků do pece
 • Glazování
 • Vkládání glazovaných výrobků do pece
 • Děti si výrobky odnáší domů
 • !!! DĚTI PŘI PRÁCI VŽDY DBAJÍ POKYNŮ VYCHOVATELKY !!!
 • !!! PEC OBSLUHUJE VÝHRADNĚ VYCHOVATELKA !!!

Provozní řád keramické dílny

 • Provoz keramické dílny je ve vyhrazených termínech.
 • Děti si vyzvedává v odděleních ŠD vedoucí kroužku a následně je pak odvádí.
 • Po příchodu do keramické dílny si vedoucí kroužku každé dítě zapisuje do docházkové knihy.
 • Hodiny keramiky jsou přesně ohraničené, podle toho se řídí výběr náplně jednotlivého kurzu.
 • Děti, které se nemohou z vážných důvodů dostavit na hodinu keramiky, mají možnost po dohodě si hodinu nahradit v jiném termínu.
 • Děti si z domova nosí převlečení.
 • Pomůcky a materiál jsou jim k dispozici.