Režim dne ŠD

Obě skupiny

600 — 745 Příchod do ŠD (ranní zaměstnání, odpočinková činnost, příprava na vyučování)

I. skupina (1. a 2. třídy)

1140 — 1300 Příprava na oběd (hygiena), oběd a polední klid (četba, besedy, hádanky, znalostní soutěže)
1300 — 1400 Odpolední zaměstnání (výtvarné, hudební, rukodělné, dramatické a jiné činnosti)

II. skupina (2. a 3. třídy)

1140 — 1300 Odpolední zaměstnání (výtvarné, hudební, rukodělné, dramatické a jiné činnosti)
1300 — 1400 Příprava na oběd (hygiena), oběd a polední klid (četba, besedy, hádanky, znalostní soutěže)

Obě skupiny

1400 — 1500 Společné akce ŠD (promítání filmů, návštěva kulturních zařízení, hry a soutěže) a sportovní činnost (v přírodě, na hřišti, tělocvičně)
1500 — 1700 Odchod z družiny (individuální zájmová činnost, didaktické a na rozvoj myšlení zaměřené hry)