Platby za ŠD

Informace k platbám za ŠD:

  • účet: 3762950217/0100
  • variabilní symbol: 3771
  • konstantní symbol: 0308
  • zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída žáka

Částka a datum splatnosti budou vždy uvedeny v aktuálních pokynech vedení školy.