Informace o ŠD

Školní družina je v provozu od 600 do 1700 hodin.

Rodiče žáka sdělí ŠD rozsah docházky a způsob odchodů v „Zápisovém listě“.

Aby nebyla narušována práce ŠD při odpoledním zaměstnání, budou děti odcházet:

 • a) po obědě do 1330
 • b) od 1500

Žáka mohou vyzvednout pouze osoby uvedené v „Zápisovém listě“.

Změny v odchodu ze ŠD sdělí rodiče vždy písemně. Děti nelze uvolňovat na telefonickou výzvu.

Žák nesmí úmyslně poškozovat vybavení ŠD a ihned ohlásí každý úraz k němuž došlo.

Placení příspěvku ŠD

Cena školní družiny ve školním roce 2017 – 2018 činí 200 Kč/měsíc.

Příspěvek se bude platit na účet 3762950217/0100, VS 3771, KS 0308 (zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída žáka). Platit se bude vždy na jedno pololetí:

 1. od 1. září do 31. prosince -> 800 Kč (září – prosinec) zaplaťte nejpozději do 30. září
 2. od 1. ledna do 30. června -> 1200 Kč (leden – červen) zaplaťte nejpozději do 31. ledna

Školní jídelna

Stravné je placeno přes účet nebo hotově ve školní jídelně, vždy nejpozději dva dny před koncem měsíce.

Odhlašování stravného alespoň jeden den předem do 13:00 hod.

 • a) osobně ve školní jídelně
 • b) telefonicky na telefonním čísle 777 777 892 nebo 475 210 461.
 • c) přes internetovou aplikaci na http://www.strava.cz

Cena obědu pro I. stupeň je 20 Kč.

Žák si přinese do ŠD

 • podepsané sportovní oblečení v textilním sáčku
 • ručník (podepsaný), balení papírových kapesníků
 • složku barevných papírů a lepidlo (rtěnkové, nebo Herkules), šťávu, bonbony

Zvonění

 • 0. hodina: 700 — 745
 • 1. hodina: 800 — 845
 • 2. hodina: 855 — 940
 • 3. hodina: 1000 — 1045
 • 4. hodina: 1055 — 1140
 • 5. hodina: 1150 — 1235
 • 6. hodina: 1245 — 1330
 • 7. hodina: 1340 — 1425
 • 8. hodina: 1435 — 1520

Po ukončení vyučování odchází děti do školní družiny, kde tráví aktivně svůj volný čas.