Platba ŠD ve školním roce 2017/18

Ve školním roce 2017/18 bude výše úplaty za ŠD ve výši 200 Kč na měsíc hrazena takto:

  • na účet: 3762950217/0100
  • částka: 800 Kč (od září do prosince => 4 × 200 Kč)
  • variabilní symbol: 3771
  • konstantní symbol: 0308
  • zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída žáka
  • částka je splatná nejpozději do konce září 2017.

Částka za ŠD od ledna do června 2018 v celkové výši 1200 Kč bude splatná do konce ledna 2018.

Rubrika: 2017 - 2018
Můžete sledovat všechny komentáře na tento příspěvek pomocí RSS 2.0 feed. V tento okamžik nejsou povoleny komentáře ani ping.

Komentáře nejsou povoleny.